Tagszervezeti javaslatra marad az OCSB.

A szokásos március eleji időpontban tartotta a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség az éves rendes közgyűlését a Magyar Sport Házában. A 84 tagszervezetből 32 képviseltette magát.

A kötelező elemek után az elnöki beszámolóval kezdődött a napirend. Bugár József elsőként a tavalyi év során elhunyt sporttársakról (Dr. Dworák József, Dr. Sindely Pál, Dr. Vörös István, Ladislav Olhava) emlékezett meg, majd a Közgyűlés egyperces néma felállással adózott emlékük előtt.

Az elnökségi ciklus második évét a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett célok (a legfontosabbak a létszámnövelés és a nemzetközi eredményesség) elérésében felmutatott részeredmények tükrében értékelte.

A létszámnövelés egyik alapköve a tájfutó edzők számának növelése, amihez jól működő támogatási program indult 2010-ben és azóta a szerződéses keretek között működő edzők száma több, mint négyszeresére nőtt (12-ről 54-re). Az elnökség elkötelezett a folytatás iránt, jelenleg évi 8.5 millió forintot fordít erre a Szövetség. A diplomás szakedzői képzés beindítására a Szövetség együttműködési megállapodást kötött a Testnevelési Egyetemmel, ahol 2017. szeptemberében megindult a kurzus hét fő részvételével.

A létszámok terén a Sportágfejlesztési Terv növekedést tervez a versenyengedélyesek, a rajthozállások és a versenyek tekintetében egyaránt. A versenyengedélyesek száma 2300-2400 körül stabilizálódott az elmúlt években, ennek a növekedését az idén bevezetendő napi versenyengedély segítené. A napi versenyengedély a közteherviselés kiterjesztése, 2.8 millió Ft bevételt vár belőle a Szövetség 2018-ban, egyelőre úgy tűnik, hogy az éves versenyengedélyek száma ettől enyhén növekszik. Az összes rajthozállás száma elég hullámzó képet mutat, általában a Hungária kupa létszáma határozza meg, hogy milyen jól sikerül egy év. A bajnokságokon viszont rendre ezer fő körüli mezőnyök álltak rajthoz, ez egy örvendetes tendencia. A külföldiek arányát a magyar versenyeken nem sikerült érdemben növelni.

Az élsport eredményességért dedikált Élsportbizottság alakult az új struktúrában. A szövetségi kapitányok már sokadik ciklusukat töltik. Az idei hazai rendezésű Junior Világbajnokság kiemelt cél. A junior válogatottat immár külön csapat irányítja Zsigmond Száva szövetségi kapitány vezetésével és pénzügyileg is leváltak a felnőttekről. A felnőtt válogatott kiharcolta a részvételt a Világjátékokon és megerősítette pozícióját a második divizióban. Az utánpótlás válogatott történetünk során először megnyerte a Nemzetek Versenyét az Ifjúsági Európa-bajnokságon. Kiemelkedő eredmények: Világjátékok – Gyurkó Fanni 19., Weiler Virág 20.; Felnőtt VB – Weiler Virág 21., sprint vegyes váltó 9.; Junior VB – Sárközy Zsófia 22., Egei Patrik 34.; Ifjúsági Európa-bajnokság: Gárdonyi Csilla 1. kétszer, Jónás Ferenc 3. kétszer, serdülő váltó a fiúknál és a lányoknál is ezüstérmes.

A rendezés terén a jövőben is aktív szeretne lenni a Szövetség, az idei kecskeméti Junior VB után Ifjúsági Európa-bajnokságra pályázunk salgótarjáni helyszínnel.

A versenyrendszerben az idei évtől jelentős reformok lesznek:

 • A versenyrendszer háromszintű marad (kiemelt, országos, regionális).
 • 2019-től hat kiemelt futam lesz: a három VB-szám (középtáv, rövidtáv, normáltáv) OB döntője mellett egy tavaszi háromnapos válogató verseny három futama (középtáv, rövidtáv, normáltáv).
 • A válogató verseny rendezési jogát pályázaton lehet elnyerni, ahol az elbírálás kiemelt szempontja az adott évi világversenyekre (elsősorban Felnőtt és Junior VB) releváns terep.
 • 2018-tól az országos rangsoroló verseny rendezésének feltétele az előző évben elért 150 (éves) versenyengedélyes rajthozálló. Az ellenőrző bíró személyét január 31-ig meg kell adni és a Versenybizottságnak jóvá kell hagynia.
 • A regionális versenyek további adminisztrációs könnyítéseket kapnak.
 • Jelenlegi formájában megmarad az éjszakai és a három váltóbajnokság (erdei, sprint, egyesületi).
 • Az összetett bajnokság 2017 után megszűnik (helyét a ranglista tölti be).
 • Munkacsoport alakul az összevont ranglista megvalósíthatóságának vizsgálatára, végső döntés ez alapján várható később.
 • Kötelező lesz a Hungária Kupa keretében váltóversenyt rendezni.
 • A színkódos versenyek minősítése egyszerűsödik.

A Szövetség pénzügyeiről elmondta, hogy az állami támogatásunk évek óta jól tervezhető, nem túl magas összeg, a Világjátékok évében kicsit nagyobb, de a plusz pénz célzott támogatás. A Támogatói Program nagyon sikeres, 2017-ben közel 5 millió Ft bevétel származott belőle, felülmúlva a várakozásokat. 49 magánszemély és 10 gazdasági társaság vett részt benne, a honlapra felkerült egy beszámoló a támogatások felhasználásáról. Ezúton is köszönetet mond a támogatóknak. Egy ilyen háttér felmutatásával már a külső támogatók felé is bátran léphetünk fel, de ez jóval nehezebb lesz.

Megújult a Tájékozódási Futásért Alapítvány, Bujdosó István vezetésével új kuratórium állt fel, aktívabb fellépés várható tőlük az átmeneti 2017-es év után.

A IV. Tájfutó Gála sikeresen lezajlott Mets Miklós és Krasznai Orsolya szervezésében. Sok újítás a rendezvényben, 228 fővel az eddigi legnépesebb Gála volt, pénzügyi egyenlege a támogatóknak köszönhetően nullszaldós lett, jövőre is megrendezi a Szövetség.

A szakágakról elmondta, hogy a sítájfutók 2017-ben 2, 2018-ban már 4 hazai versenyt tudtak rendezni, ez már önmagában siker a korábbi hómentes évekhez képest. A tájkerékpárosok számos érmet szereztek a Szenior VB-n illetve Tamás Bianka és Fekete Ágoston révén Top10-es helyezéseket a Junior VB-n, így végre sikerült fiatal versenyzőkkel is eredményeket felmutatniuk. A szakágvezetés már gőzerővel dolgozik a 2018-as Felnőtt Európa-bajnokság előkészületein. A TrailO szakág tavasszal kinevezett új vezetője, Surányi Gábor ősszel lemondott, Laáber Miksa lett az utódja, aki kerekesszékesként kapcsolatokat nyithat a mozgássérült szervezetek felé. Válogatottunk részt vesz a világversenyeken, általában a középmezőnyben végeznek.

Sportdiplomácia terén az IOF elnökségében Zentai László, a Versenybizottság vezetőjeként Less Áron képviseli hazánkat.

Az MTFSz iroda három fővel (Less Áron főtitkár, Kiss Zoltán irodavezető, Scultéty Márton munkatárs) végzi tevékenységét a tagság megelégedésére.

Összegzésként elmondta, hogy a 2016-2020-as Sportágfejlesztési Terv megvalósítása jó úton halad. Az edzőtámogatási és képzési program sikeres, élsportunk jó évet tudhat maga mögött, a Támogatói Program pedig felülmúlta a várakozásokat.

Less Áron főtitkár vette át a szót a Jelentés a Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés című napirendi ponttal. Elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés a tervezett nullszaldó helyett 2.873e Ft-os pozitív eredménnyel zárult. A szövetség tartaléka jelentős (közel 20 millió Ft), amire azonban szükség is van a likviditás fenntartása érdekében. A tervezetthez képest 1.5 millió Ft-tal kevesebb lett a pályázati bevétel, az országos szövetségek mozgástere itt egyre kisebb. Az állami támogatás a vártnál jóval nagyobb lett, a Világjátékokra kijutásnak köszönhetően. A támogatói program bevételei is jobban alakultak a vártnál (+ 1 millió Ft). A kiadási oldalon a legnagyobb megtakarítások a TF edzőképzés támogatása, a térképminőség javítása és a marketing területén keletkeztek, de elmondható, hogy általánosságban sikerült visszafogni a kiadásokat.

A harmadik napirendi pontot, a Felügyelő Bizottság jelentését Dr. Lacsny Márton, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette. A jelentés szerint a Szövetség a jogszabályok, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a közgyűlési határozatok és az elnökségi határozatok betartásával működik. A gazdálkodás prúdens és előrelátó. A bizonylati fegyelem rendezett, a könyvvitel teljes és szabályos, a Szövetségnek adótartozása nincs. A tagdíjakat a tagszervezetek befizették. A Felügyelő Bizottság fellépésére nem volt szükség az év folyamán. A Szövetség a kitűzött céljait eredményesen megvalósította. A jövőre vonatkozóan a takarékos gazdálkodás folytatására hívták fel a figyelmet, a közhasznúsági státusz visszaszerzését jó célnak tekintik, a jövő évi közgyűlésen érdemes lenne a jogszabályi változások miatt az Alapszabályt felülvizsgálni.

A beszámolókat rövid vita után (melyben megtudtuk, hogy a 2017. február 28-i 1856 fővel szemben 2018. február 28-án már 1958 volt az éves versenyengedélyes létszám, ami 5.5%-os növekedés) a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.


32 tagszervezet képviseltette magát

A 2019. évi szövetségi tagdíj megállapítása következett, Less Áron elmondta, hogy a 2014-es, a korábbi évek inflációját követő kb. 10%-os össztagdíj emelés óta először tavaly fogadott el a Közgyűlés tagdíj emelést az újonnan létrejött Gazdasági Bizottság javaslatai alapján (napi versenyengedély bevezetése és a képviseleti díj megemelése 15.000-ről 25.000 Ft-ra). 2019-re az elnökség alapvetően nem javasolt volna tagdíjemelést, azonban támogatja a Silvanus SE azon tagszervezeti javaslatát, hogy a képviseleti díj további 5.000 Ft-tal, 30.000 Ft-ra nőjön. A vitát követő szavazás végén a Közgyűlés nem támogatta a tagszervezeti javaslatot (13 igen, 15 nem, 4 tartózkodás), így 2019-ben a szövetségi tagdíj változatlan marad 2018-hoz képest.

Less Áron volt az előterjesztője a Javaslat a Szövetség 2018. évi szakmai és pénzügyi tervére napirendi pontnak is. Elsőként ismertette az MTFSZ cash-flow mechanizmusát, ami szerint 6 millió Ft likviditási tartalékkal kell rendelkezni a működés folyamatos biztosításához.

A 2018-as költségvetés tervezete szerkezeti vonalaiban az előző évekét követi.

Főbb sarokpontok:

 • nullszaldó, tartalék összege változatlan marad;
 • a felhalmozott tartalékot nem kívánja a Szövetség felelőtlenül felhasználni;
 • állami támogatásunk a 2017-es kiemelkedőről visszaesik a szokásosra, ez 5 millió Ft csökkenés;
 • teljes tagdíjbevételünk 25 millió Ft-ra nő;
 • a Támogatói Programból több, mint 5 millió Ft támogatás, igaz, ennek nagy része célzott;
 • a junior válogatott külön soron, az összes válogatottra fordított kiadás 1 millió Ft-tal nő;
 • a sportágfejlesztési támogatások összege 12 millió Ft fölé nő;
 • a pályázati esélyeinket nem segíti a bonyolultabb intézményi helyzet;
 • összességében a költségvetést teljesíthetőnek tartja.

A Közgyűlés a tervet egyhangúan elfogadta.

Ezután Szokol Lajos tájékoztatta a Közgyűlést a 2018. évi Junior Világbajnokság szervezési munkálatairól. Úgy érzi, hogy az előkészítő munka nagyobb részén már túl vannak. A versenyközpont és a nem legmagasabb szintű szállások a kecskeméti egyetemi kollégiumban lesznek, ami megfelelő színvonalú és ellátottságú.


Szokol Lajos tájékoztat

A terepengedélyek megvannak, de a használatról folyamatosan egyeztetni kell, a térképek elkészültek, a pályák megtervezve, a márciusi SEA látogatás után tekinthetőek véglegesnek. Az eddigi bulletinek a nemzetközi szabályzat által előírt határidőkre mind megjelentek.

Két hivatalos edzőtábor volt 2017-ben, emellett 12 egyéni (4-50 fő közötti) edzőtábort is szerveztek, idén is lesz még 9 egyéni és a Szeged kupához kapcsolódóan egy hivatalos 130 külföldi részvételével.

A kísérőversenyt a PVSK szervezi, a VB terepein lehet majd versenyezni, a meleg miatt 9 órai null-idővel.

A 140 fős stáb nagy részét a SZVSE adja, jelentős a Kalocsai SE közreműködése és más klubokból is jelentkeztek önkéntesek, áprilisban alakul ki a végleges csapatbeosztás.

Az érintett önkormányzatok (Kecskemét, Pirtó, Bócsa, Tázlár) mellett a térség nagyobb cégeivel előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a szponzorálásról.

Az egyebek között Gera Tibor ismertette a Silvanus SE és az SZVSE közös tagszervezeti javaslatát. A javaslat szerint a Hosszútávú OB eddigi időpontjában legyen egy olyan bajnokság, ami a szenior kategóriákban  hagyományos Hosszútávú OB, az utánpótlás és felnőtt kategóriákban pedig egy tömegrajtos farsta OCSB csak csapatértékeléssel. Bugár József elmondta, hogy az elnökség hosszasan tárgyalt a javaslatról, de egységes álláspontot nem tudott kialakítani, így a Közgyűlésre bízza a döntést.

A vita során elhangzott, hogy a szeniorok nem tartják szerencsésnek, ha egy bajnokságon belül más formában versenyeznek, mint a fiatalabbak, a tömegrajtos formát a (elsősorban az idősebbek) nem kedvelik, ráadásul a Hosszútávú OB sok szenior kategóriában nem igazán különbözik a Normáltávú OB-tól. Az OCSB megszűntetése sokaknak nem tetszett, a csapatversenyek erősítik a klubon belüli összetartozást, a második vonal számára motivácó. A vita végén a Közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadta a tagszervezeti javaslatot. A részletes szabályozás kidolgozása az elnökség, illetve az általa megbízott bizottság feladata lesz.

További témák nem lévén 12.09-kor a levezető elnök a közgyűlést berekesztette.